Adaptační dny „Sýkorčata“

Dětem se zájmem o docházku nabízíme, aby strávily čas v naší lesní školce. Seznámí se tak s  jejím prostředím a s budoucími kamarády.

Vaše dítko si užije program s našimi pedagogy a ostatními dětmi a až nastoupí na pravidelnou docházku, bude se mezi známými tvářemi cítit bezpečněji. 🙂

Věková kategorie: Pro děti 2 – 5 let
Malá skupinka cca 3 až 6 dětí.
Adaptační dny „Sýkorčata“  se otevírají při nahlášení minimálně 3 dětí na den.
O skupinku Sýkorčat pečuje asistent pedagoga.

Kdy:  Každý den v 8 – 16:30 hodin během dubna – června

1 den v týdnu – 1 505Kč/měsíc
2 dny v týdnu – 3 010 Kč/měsíc
3 dny v týdnu – 4 270 Kč/měsíc

Částka za jeden měsíc docházky se předem posílá na účet 2101419176/2010
u Fio banky. Variabilní symbol: 3333. Zpráva pro příjemce: Sýkorčata, jméno dítěte, měsíc docházky.
Za absence (i omluvené) se peníze nevrací. Dítě má možnost si docházku nahradit v jiný den.

S sebou: batůžek (pití, svačina, pláštěnka, náhradní spodní prádlo a kapesníčky),
vhodná obuv a oblečení podle počasí – dopolední procházka lesním terénem,
samostatnou tašku s vlastním nádobím na oběd a svačinu (ešus nebo misku, hrnek, lžíci),
viditelně podepsanou tašku/pytel se sadou náhradního oblečení.

Stravování: Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a láhev na pití do batůžků. Oběd a odpolední svačina je dovážena v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených společností Veg8Café. Vegetariánská strava, polévka + druhé jídlo. Aktuální cena oběda je (50,- Kč) a odpolední svačiny (15,- Kč).

Omluvy a odhlašování obědů probíhají na webu v tabulce docházky, na niž posílá koordinátorka přístup emailem. Stejně tak odkaz na jídelníček. Za obědy omluvené dle pravidel se peníze vrací (vyúčtování v červenci 2019). Informace k platbě obědu zde.

Přihlásit se můžete zdePo odeslání elektronického formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Těšíme se na Vás!

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene