Průběh dne

8:00 – 9:00   předávání dětí pedagogům, volná hra na zahradě

9:00 – 9:15   ranní kruh – probuzení, přivítání, uvedení do tématu dne

9:15 – 10:00  pohybové hry zaměřené na psychomotorický rozvoj a práce (péče o zahrádku, příprava dřeva, odhazování sněhu, hrabání listí, příprava těsta a pečení)

10:00 – 10:30  osobní hygiena, svačinka

10:45 – 12:10  pobyt v lese s enviromentálním programem a dramatizací pohádky či příběhu

12:15 – 12:30  návrat z lesa, polední kruh, společná reflexe dopoledne, zpívání s hudebními nástroji

12:30 – 13:00  hygiena, předobědový rituál (rytmizované přání), společný oběd

13:00 – 13:15  předávání dětí, které odcházejí v poledne

13:15 – 14:15  polední klid, četba pohádek, předškolní příprava pro předškoláky

14:15 – 14:45  odpolední svačinka

14 :45 – 16:00 kroužky, odpolední program, volná hra

16:00 – 16:30  předávání dětí rodičům, odchod domů

 

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene