Co zažijeme za měsíc

Každý měsíc má své téma, které se vine všemi činnostmi jako červená nit.

Témata vychází hlavně z proměn přírody během roku a ze souvisejících lidových tradic. Rodiče jsou dopředu informováni a mají přehled, co děti ve školce právě prožívají. Přečtěte si, z jakých hodnot a principů při přípravě programu vycházíme.

Významné prvky v tematických blocích

roční stolek symbolicky přibližuje proměny v přírodě

nástěnka s obrázky a výtvory dětí

tvořivé a rukodělné činnosti 

spoluúčast dětí na skutečné prácina podzim hlavně práce se dřevem, na jaře práce na zahrádce. Pravidelně každý týden pečení, pomoc s přípravou jídla, mytí nádobí po jídle.

enviromentální výchovapozorování a poznávání biotopů, rostlin a živočichů, proměny přírody související se změnou ročních období

slavnostikteré jsou slavnostní tečkou a uzavřením tématu. Probíhají buď jako součást programu školky anebo jednou za dva měsíce velká odpolední slavnost s účastí rodičů. 

výlety za poznánímnapř. návštěva knihovny, divadla, zoo, farmy, galerie, planetária, cyklovýlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene