Kroužky

Do programu Sýkorky každý rok zařazujeme pestrou sestavu kroužků, které dětem oživují náplň dne a rozvíjejí jejich dovednosti.

 

 

 

 

 

 

Přírodovědně zaměřěné kroužky v lednu a únoru pod vedením Elišky Nekulové a Kláry Balášové

V lednu bude děti provázet naučné povídání o ptácích. Dozví se, proč ptákům není zima ve vzduchu ani ve vodě, dokonce ani když zmoknou. Děti si vyrobí lojové a semínkové koule a zavěsí je ptáčkům na zahradě. Dále se budou probírat typická zimní témata jako struktura ledu a sněhu, bod mrazu, tání sněhu, nebo rozpouštění ledu pomocí soli. Děti si vyzkoušejí i zajímavé pokusy s ledovou kostkou.

V únoru  se zaměříme na volně žijící zvířata a vyzkoušíme si míchání sádry a odlévání jejich stop.

Pečení s dětmi je pravidelná pondělní činnost, na kterou dohlíží Míša Hoďovská a Hanka Černá.

„Deti sa podieľajú na celom procese výroby svojich vlastných bochánkov. Od prípravy kvásku, cez miesenie cesta až po modelovanie vlastných bochánkov. Vedie ich to k uvedomeniu si, že za výrobou aj obyčajného pečiva stojí veľké množstvo práce. Pri výrobe svojich bochánkov si ďalej precvičujú jemnú motoriku a tvorivosť. Z cesta vytvárajú rozličné útvary (hadov, snehuliakov, šnečkov, vianočky, kytičky,…). Pokiaľ si dieťa odmietne pripraviť svoj vlastný bochánek, odchádza domov naprázdno, zatiaľ čo si jeho kamaráti pochutnávajú na svojich bochánkoch. Deti sa tak učia prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Radosť
z dobre vykonanej práce umocňujeme pesničkami a básničkami, ktoré pri pečení používame:
Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák – Dělání a František Hrubín – Co nám zpívá mlýn“

V úterý odpoledne probíhá ve školce Prahra, kterou vede Kája Neužilová.

Prahra – „Original Play“ je výsledkem třiceti let výzkumu chování dětí, dospělých a divokých zvířat při hře. Jedná se o preventivní, intervenční a strategický proces, který využívá moc přirozené hry k rozvoji zdraví.
Je kombinací kognitivního, emočního a senzomotorického učení, tedy psychologický a fyziologický proces.
V podstatě se jedná o nástroj, s nímž se každý může učit bezpečně, rovnoprávně a láskyplně komunikovat. Rozvíjí u dětí týmovost – podporuje schopnost lidí spolupracovat a přitom zůstat sám sebou, sytí primární potřebu bezpečí a sounáležitosti = podporuje proces učení, učí žít v míru a s respektem k ostatním lidem, pomáhá řešit nesnáze v kolektivu efektivně a bezpečně, posiluje vnitřní motivaci, omezuje strach a stres.

Rodiče tímto získávají návod, jak si s dětmi láskyplně hrát se zapojením většího a bezpečného fyzického kontaktu.

Přírodovědně tvořivý kroužek se koná každé druhé úterý odpoledne a vedou ho Eliška Nekulová a Klára Balášová

Cílem je zábavnou formou seznámit děti s životem kolech nich. Představit jednotlivé druhy (rostlin i živočichů) žijící v jejich těsné blízkosti a jejich místo v ekosystému v souvislosti s člověkem a dopadem
na jeho život. Dále představuje fyzikální a chemické vlastnosti látek a materiálů, se kterými se děti denně setkávají a jejich využití v běžném životě. Kroužek podporuje myšlení, tvořivou aktivitu dětí, spolupráci, rozvíjí zvídavost, smysly, jemnou i hrubou motoriku.

Práce s příběhem neboli divadelní ztvárnění příběhu probíhá čvrtky a pátky v rámci půlhodinky
s Kájou Neužilovou

Aktivita u dětí rozvíjí a podporuje pozornost, fantazii, trpělivost, komunikační schopnosti, emoční a citový projev, seberealizaci, improvizaci, rozvíjí vztahy a upevňuje kladné vlastnosti a hodnoty.

Před odchodem do lesa pravidelně probíhají rytmická hudební a taneční cvičení

V rámci zahřátí děti stráví čtvrthodinku protahováním. Zábavnou kombinací hudby a tance děti rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, artikulaci, smysl pro rytmus a hudební sluch. Také trénují paměť a jazykovou koordinaci, posilují schopnost improvizace.

Odpolední výtvarné tvoření z přírodních materiálů

Touto kreativní činností děti jednak poznávají krásu přírody a tvoří si pěkný vztah k životnímu prostředí,
ale také posilují jemnou motoriku, dávají průchod své představivosti a procvičují si pozornost a trpělivost. Aktivita souvisí s programem ve školce a ranním příběhem, děti se jí věnují zhruba hodinu.

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene