Stravování

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu a odpolední svačiny. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim.

Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a lahev na pití do batůžků. Svačina probíhá zpravidla mimo zázemí v terénu (lese).
Oběd a odpolední svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťuje dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole.

Dovozcem stravy je ve školním roce 2019/20 společnost Veg8Café.

Poplatek za stravování dítěte v LMŠ Sýkorka stanovuje ředitelka vždy
před 1. září dle ceníku dovozce obědů.

Informace k platbě stravného:

Aktuální cena oběda je 70 Kč a odpolední svačiny 15 Kč.

0bědy se platí předem formou trvalého příkazu, a to do 5. dne daného měsíce.

Paušální měsíční sazba za obědy se odvíjí od zvoleného modelu docházky (bez ohledu na omluvy a náhrady) viz. tabulka níže.

Všechny platby, prosím, provádějte pod Vaším přiděleným variabilním symbolem na účet 2101419176/2010 (Fio banka).

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte – obědy Sýkorka.

Vyúčtování přeplatku či nedoplatku za obědy budeme provádět v lednu a v červenci.

Počet dní docházky         Měsíční sazba za stravu

   1 den v týdnu                               340 Kč

   2 dny v týdnu                               680 Kč

   3 dny v týdnu                              1.020 Kč

   4 dny v týdnu                              1.360 Kč

   5 dní v týdnu                               1.700 Kč

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene