Stravování

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu a odpolední svačiny. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim.

Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a lahev na pití do batůžků. Svačina probíhá zpravidla mimo zázemí v terénu (lese).
Oběd a odpolední svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťuje dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole.

Dovozcem stravy je ve školním roce 2017/18 společnost Veg8Café.

Poplatek za stravování dítěte v LMŠ Sýkorka stanovuje ředitelka vždy
před 1. září dle ceníku dovozce obědů.

Aktuální cena oběda je (50,- Kč) a odpolední svačiny (15,- Kč).
Zaplatit obědy na celý měsíc (dle nahlášené docházky) formou paušálu je třeba předem, do 5. dne daného měsíce. Částka se posílá na účet 2101419176/2010 Fio banka.
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte/obědy Sýkorka. Vyúčtování přeplatku za obědy či nedoplatku budeme provádět v lednu a červenci.

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene