Poplatky za docházku

Výše poplatků za docházku do školky Sýkorky platné pro školní rok 2018/19:

Délka docházky

cena za měsíc

cena za 2 měsíce:

2 dny v týdnu:

3.010 Kč

6.020 Kč

3 dny v týdnu:

4.270 Kč

8.540 Kč

5 dnů v týdnu:

5.850 Kč

11.700 Kč

Cena nezahrnuje stravné!

Rodič zaplatí zřizovateli poplatek, který umožní docházku dítěte do Sýkorky, vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Poplatek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března).

Veškeré platby je třeba hradit s přiděleným variabilním symbolem každého dítěte!

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací. Rovněž v případě snížení četnosti docházky nebo zrušení docházky se poplatek nevrací. Poplatek za docházku dítěte se vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

Číslo účtu školky : 2101419176/2010 Fio banka

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene