Členské příspěvky

Výše členského příspěvku ve spolku Frank Bold Kids od září 2017

Délka docházky

cena za měsíc

cena za 2 měsíce:

2 dny v týdnu:

3 170 ,00 Kč

6340 ,00 Kč

3 dny v týdnu:

4 490,00 Kč

8 980,00 Kč

5 dnů v týdnu:

6 160,00 Kč

12 320,00 Kč

Výše členského příspěvku ve spolku Frank Bold Kids leden-červen 2017

Délka docházky

cena za měsíc

cena za 2 měsíce:

2 dny v týdnu:

2 880,00 Kč

5 760,00 Kč

3 dny v týdnu:

4 080,00 Kč

8 160,00 Kč

5 dnů v týdnu:

5 600,00 Kč

11 200,00 Kč

Cena nezahrnuje stravné (50 Kč/den). Stravné se hradí zpětně v hotovosti, dle skutečné docházky dítěte.

Rodič zaplatí zřizovateli členský příspěvek, který umožní docházku dítěte do Sýkorky, vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Příspěvek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března).

Číslo účtu Frank Bold Kids z. s. : 2400137996 / 2010 (FIO banka)

Letní provoz
V létě probíhají 4 týdenní turnusy příměstských táborů s celodenním programem. Přihlašování na tábory probíhá již nýní!

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene