Poplatky za docházku

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2019/20 uplatnit odpočet na dani 13.350 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Výše poplatků za docházku do školky Sýkorky platné pro školní rok 2020/21:

Délka docházky cena za 1 měsíc: po odpočtu  cena za 2 měsíce: po odpočtu 
2 dny v týdnu: 3.350 Kč 2.015 Kč 6.700 Kč 4.030 Kč
3 dny v týdnu: 4.700 Kč 3.365 Kč 9.400 Kč 6.730 Kč
5 dnů v týdnu: 6.500 Kč 5.165 Kč 13.000 Kč 10.330 Kč

Rodič zaplatí zřizovateli poplatek, který umožní docházku dítěte do Sýkorky, vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Poplatek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března). Cena nezahrnuje stravné!

Veškeré platby je třeba hradit s přiděleným variabilním symbolem každého dítěte!

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací. Rovněž v případě snížení četnosti docházky nebo zrušení docházky se poplatek nevrací. Poplatek za docházku dítěte se vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

Číslo účtu školky : 2101419176/2010 Fio banka

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene