Pravidla pro přijímání dětí do LMŠ Sýkorka

 

Jsme rádi, že Vašim dětem opět můžeme nabídnout volná místa na příští školní rok!

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO NOVÉ RODIČE

1. Přihlašte své dítě k zápisu pomocí tohoto formuláře.

2. Přijďte k nám na Zkušební den.

3. Stáhněte si Žádost o přijetí.

4. Příjem Žádostí o přijetí probíhá od 3.4. – 3.5. 2019.

5. Rozhodnutí o přijetí Vám bude doručeno do 3.6. 2019.

6. Máte možnost jarní docházky formou Adaptačních dnů „Sýkorčata“ .

Do lesní mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Se skupinou max. 15 dětí pracují dva zaměstnanci: pedagog a chůva.

Novým dětem a rodičům doporučujeme Zkušební dny, během nichž se můžete seznámit s prostředím školky a našimi pedagogy. Zkušební dny probíhají od 1.1. 2019.

Ještě před podáním Žádosti o přijetí, prosím, důkladně se obeznamte s obsahem webových stránek, zejména s provozním a školním řádem, Školním vzdělávacím programemprogramem, pedagogy a nutným vybavením dítěte pro pobyt v Sýkorce.

Žádost je potřeba si vytisknout, vyplnit , nechat ji potvrdit u lékaře a podepsanou ji do 3.5. 2019 přinést osobně do mateřské školy nebo zaslat poštou nebo datovou schránkou (ID: kyctw7x).

Upozorňujeme, že LMŠ Sýkorka přijímá děti, které jsou řádně očkované (rodiče dodají potvrzení od lékaře, nebo potvrzení o zdravotní kontraindikaci podle § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Výše poplatků za docházku a informace k platbě najdete zde.

Při rozhodování o přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na dopolední Adaptační den, aby společně s pedagogy posoudili jeho zralost pro předškolní docházku v lesní MŠ. Adaptační den je dopolední pobyt dítěte bez rodiče, zdarma, pro dítě je možnost zakoupení oběda.

Na přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LMŠ Sýkorka spolu se zástupkyní ředitelky, koordinátorkou a pedagogy.

Kritéria pro přijetí jsou dána vnitřní směrnicí LMŠ Sýkorka.

Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a nejpozději do 30 dnů od obdržení Žádosti o přijetí obdrží žadatel písemné rozhodnutí doručené na uvedenou emailovou adresu.

Rodiče, jejichž děti školku již navštěvují, je mohou zapsat pomocí tohoto formuláře.

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce:
MVDr. Barbora Bártová – 734 440 605, sykorka@frankbold.org

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene