Pravidla pro přijímání dětí do LMŠ Sýkorka

 

Jsme rádi, že Vašim dětem opět můžeme nabídnout volná místa na příští školní rok!

Rodiče, jejichž děti školku již navštěvují, je mohou zapsat pomocí tohoto formuláře.

Do lesní mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Se skupinou max. 16 dětí pracují dva zaměstnanci: pedagog a asistent pedagoga.

Novým dětem a rodičům doporučujeme Zkušební dny, během nichž se můžete seznámit s prostředím školky a našimi pedagogy. Zkušební dny probíhají od 1.1.2019.

Ještě před podáním přihlášky se, prosím, důkladně obeznamte s obsahem webových stránek, zejména s provozním a školním řádem, Školním vzdělávacím programemprogramem, pedagogy a nutným vybavením dítěte pro pobyt v Sýkorce.

Upozorňujeme, že LMŠ Sýkorka přijímá děti, které jsou řádně očkované (rodiče dodají potvrzení od lékaře, nebo potvrzení o zdravotní kontraindikaci podle § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Při rozhodování o přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na Zkušební dny, aby společně s pedagogy posoudily jeho zralost pro předškolní docházku.

Na přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LMŠ Sýkorka spolu se zástupkyní ředitelky, koordinátorkou a pedagogy.

Kritéria pro přijetí jsou dána vnitřní směrnicí LMŠ Sýkorka.

Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a nejpozději do 30 dnů od obdržení Žádosti o přijetí obdrží žadatel písemné rozhodnutí doručené na uvedenou emailovou adresu.

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce:
MVDr. Barbora Bártová – 734 440 605, sykorka@frankbold.org

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Příjem přihlášek probíhá od 3.4. do 3.5. 2019

Přihlašte své dítě pomocí tohoto formuláře. Po vyplnění přihlašovacího formuláře se Vám co nejdříve ozveme.

Výše poplatků za docházku a informace k platbě najdete zde.

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene