Pedagogové

 

MVDr. Barbora Bártová 

Na Báru se děti mohou těšit každou středu.
Je hlavní důstojnicí pro zoologii a zookoutek, docházku, omluvy a náhrady, zápis a přihlašování na tábory. Také skvěle vede předškolní přípravu.

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu
v Brně a pokračuje vzděláváním v oboru Speciální pedagogiky. Každoročně se účastní Letní školy pro pedagogy lesních MŠ, kde nabírá inspiraci a sdílí zkušenosti a zážitky. Nejraději relaxuje na horách.
Miluje děti a ráda se od nich učí, sama je maminkou tří dětí. V ZOO Brno vede kroužek Tygříci.

Kurzy a semináře: Letní škola environmentální výchovy v MŠ na Lesní škole Jezírko, Velký zdravotnický kurz Červeného kříže, Respektovat a být respektován, vzdělávací cyklus Školka blízka přírodě (Asociace LMŠ), Montessori kurzy Aktivity denního života (rozvíjení smyslů pro věk 0-6), vzdělávací seminář v oblasti matematiky a aritmetiky I. II. a kurz Montessori filozofie (pro práci s dětmi 4-12 let) u Evy Štarkové, Základy metody výuky matematiky dle prof. Hejného, zážitkový seminář „Příroda jako velká učebna aneb nebojte se učit venku!“.  Účastní se vzdělávacího cyklu Asociace Lesních mateřských škol „Průvodce dětí světem“.

 

Hanka Černá 

V Sýkorce děti povede v pondělí a úterý.

Po studiích v zahraničí, kde nasbírala spoustu zkušeností a nových informací, se zabydlela opět v rodné kotlině, kde začala mimo jiné vypomáhat v dětském klubu Cestička. To ji inspirovalo k organizaci příměstských táborů a přivedlo k rozhodnutí pokračovat ve studiu – tentokrát na Masarykově univerzitě obor Učitelství v mateřské školce. Má ráda přírodu, jazyky, jógu, fantazii, přirozenost a bezprostřednost – zejména ta dětská ji nepřestává fascinovat.

 

Kája Neužilová

Kája už několik let v Sýkorce realizuje tzv. „Original play“,neboli PRAHRU, jak jí česky nazýváme. Je to metoda, kterou UNICEF uznal jako prevenci násilí a je výsledkem třiceti let výzkumu chování dětí, dospělých a divokých zvířat při hře. 

Kája v Brně vystudovala Textilní výtvarnictví a zájem o umění a ruční tvorbu ji provází dodnes. Obdivovat můžete například její krásné vitráže. Také příroda a děti jsou pro Káju velkými učiteli a v Sýkorce se spojují v jedno dobrodružství.
Koncept „Original Play“ je oproštěn od soupeření, rivality a pocitů výhry či prohry. Jedná se o univerzální proces, který přesahuje kulturní, společenské i jazykové hranice. Proto může sloužit jako základ mezilidské komunikace a kulturního porozumění.

Kurzy a semináře: kurz profesionální chůvy, kurz manželů Kopřivových Respektovat a být respektován

 

Mgr. Jakub Rajtmajer 

V Sýkorce vede odpolední pohybový kroužek.

Jakub je průvodce otevřený novým postupům, výzvám a znovuobjeveným tradicím, cestovatel a muzikant. Vystudoval Fyzickou geografii a geoekologii na UK v Praze, poté se přestěhoval do Brna. V rámci studia pedagogického minima se postupně dostal k přirozené formě vzdělávání a její uvedení do praxe.  Stále se vzdělává v oblasti výchovy, aktuálně navštěvuje další kurzy. A proč ho zaujala lesní školka? „Protože Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce a v přírodě!“

Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, Montessori semináře Ireny Kubantové, Kurz profesionální chůvy

 

Michaela Hoďovská

S Míšou se děti budou setkávat od pondělí do středy. Těšit se mouhou na Míšiny kulinářské výtvory, pohybové a tvořivé hry, nebo na jejího psa Emira, se kterým děti vede k toleranci, přátelství a respektu i k živým tvorům.

Míša studuje Učitelství pro MŠ a Dějiny umění a kultury na MUNI, díky čemu považuje za důležité podporovat v dětech estetické cítění a vnímání světa očima umělce, který se nebojí snít a popustit uzdu své fantazii. V Sýkorce začínala jako kuchařka, která se snažila (a stále snaží) vybudovat v dětech vztah ke zdravé a plnohodnotné stravě, kterou si dokonce sami dokáží připravit. V praxi to znamená, že se děti stávají důležitými pomocníky anebo přímo hlavními aktéry při jejich kulinářském dovádění.
Ve svém volném čase se Míša věnuje józe, lesním procházkám s psími i lidskými přáteli a dalším rozličným aktivitám, díky nimž může být svět tolerantnější a svobodnější.

 

Bc. Lenka Konkoľová 

Lenka děti provází v úterý, středu a pátek.

Má vystudovanou Pedagogiku volného času na Vyšší odborné a střední pedagogická škole v Litomyšli a nyní  studuje obor Humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kromě práce pedagožky v Sýkorce je Lenka také průvodckyní dětí za poznáním a vedoucí učitelkou v Lesní mateřské škole Dobroděj. Dále se podílí například na organizaci studentské konferance “Výkvěty”, byla dobrovolnicí ve Švýcarské Waldorfské škole a vypomáhala s doučováním dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Kurzy a semináře: Tříleté studium waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí (Asociace waldorfských
mateřských škol ČR), Zdravotní seminář poskytování první pomoci

 

Bc. Veronika Ester Schindlerová 

V současné době je na rodičovské dovolené.

Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor Pedagogické asistentství občanské a výtvarné výchovy. Absolvovala celoživotní vzdělávání na PdF MU v Brně v oboru Arteterapie a na UP Olomouc obor Taneční a pohybové terapie. Působila jako oddílová vedoucí na letních dětských táborech, během studia pracovala jako asistent instruktora pohybového kroužku pro psychomotorický rozvoj předškolních dětí a jako vedoucí kroužku „Začínáme tančit“ pro CVČ Brno- Lesná. Je lektorkou Integrity dance. Má jednu dceru. Dlouhodobě se věnuje józe, zajímá se o zdravý životní styl, přírodu a alternativní směry v pedagogice.

Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Velký zdravotnický kurz Červeného Kříže, Předmatematické představy v přírodě (akreditace MŠMT), Školní zahrady pro environmentální výchovu I. (akreditace MŠMT), Montessori pedagogika I. přirozené vzdělávání (akreditace MŠMT).

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene