Individuální vzdělávání

Rodič dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost Individuálního vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, musí tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy do konce května).

Vzor Oznámení ke stažení ZDE

V případě potřeby rodiče, aby jeho dítě plnilo povinnost Individuálního vzdělávání jinde než ve spádové školce, např. v Lesní MŠ (registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení), je potřeba tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové školky, viz. vzor výše a zároveň podat žádost o Individuální vzdělávání do jím vybrané školky, např. Lesní MŠ.

Vzor Žádosti ke stažení ZDE

Poplatek za Individuální vzdělávání dítěte v LMŠ Sýkorka činí: 1 200,- Kč za rok.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Příjem přihlášek probíhá do 30.5. 2018!

V případě, že jste se rozhodli přihlásit své dítě na Individuální vzdělávání k nám do LMŠ Sýkorka, vyplňte, prosím, tento přihlašovací formulář.

Dále stáhněte Žádost, vyplňte ji a doneste do LMŠ Sýkorky nebo odešlete na adresu Rysova 523/2, 62100 Brno (prosíme NE doporučeně!).

Ředitelka Sýkorky doporučí rodiči dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). Následně LMŠ Sýkorka doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ Sýkorka ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí rodič dítěte.

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce:
MVDr. Barbora Bártová – 734 440 605, sykorka@frankbold.org

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene