Granty, dotace

Probíhající projekty:

Název projektu: Lesní mateřská škola Sýkorka – jdeme příkladem
Registrační číslo projektu: 02241862
Specifický cíl: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zdroj podpory: EFRR
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR/AOPK ČR
Celkové způsobilé výdaje projektu: 255991 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 217592 Kč, 85 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 217592 Kč, 85 %
Název příjemce podpory: Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2019
Stručná informace o cíli projektu: LMŠ Sýkorka jde příkladem dalším lesním klubům a lesním školkám a šíří dál svoji dobrou praxi. Jak svým EVVO Školním vzdělávacím programem, tak podmínkami školky.

Název projektu: LMŠ Sýkorka připravuje předškoláky na vstup do školy
Zdroj podpory: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název příjemce podpory:
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids
Datum zahájení realizace projektu:
2.4.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.6.2019
Název specifického cíle: Zvýšení kvality předšk. vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Stručná informace o cíli projektu: 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene