Každý den v přírodě

Sýkorka je nejdéle působící lesní mateřská školka v Brně. Již od roku 2011 funguje jako komunitní a neziskový projekt. Poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem ve věku 3 až 7 let. Většina aktivit se odehrává venku za každého počasí.

Co nabízíme

  • celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3 do 7 let, zaměřenou na harmonický tělesný a duševní rozvoj pobytem v přírodě
  • jednu třídu pro 16 dětí, fungujeme od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:30 hodin (včetně oběda)
  • pestrý a vyvážený program ve velké zahradě a v přilehlém lese, se zázemím vytápěné zděné chaty, maringotky a zastřešené verandy
  • podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním)
  • výuku inspirovanou waldorfskou pedagogikou, kterou zajišťují 4 zkušení pedagogové uplatňující metodu Respektovat a být respektován
  • výbornou dostupnost – časté spojení MHD, zastávka MHD i parkovací místa v blízkosti školky
  • oběd a odpolední svačina dle zásad zdravé výživy

sykorka-banner

Rodiče Anežky

Lesní školka nebyl náš předem vytipovaný způsob předškolního vzdělávání. Když jsme se ale poprvé přišli do Sýkorky podívat, bylo jasno. Kdykoliv nám v průběhu let vadilo dojíždění, když jsme přišli do Sýkorky, uviděli rozzářenou Anežku, ucítili z ní vůni lesa a často i ohně, vynaložené úsilí z cestování bylo bohatě odměněno. Les se pro Anežku stal druhým domovem, venku jsme od ní nikdy neslyšeli, že by jí byla zima nebo že by jí vadilo, že prší. Když má člověk ve městě pocit, že je počasí, že by psa nevyhnal, v Sýkorce je i v takový den dobře. Kdybychom to nezažili, neuvěříme. Díky všem skvělým sýkorkovým pedagogům!

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene